Reservering: De reserveringsbevestiging wordt binnen 2 dagen toegezonden. Deze bevestiging is het bewijs van boeking.

Betaling: De betaling dient binnen 2 weken na ontvangst van de door ons toegezonden reserveringsbevestiging te geschieden. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan, wordt de woning weer vrijgegeven voor verhuur. Betalingen dienen te geschieden op bankrekeningnummer 3628.27.893 t.n.v. B.G. van der Horst onder vermelding van het reserveringsnummer

Annulering: Annuleren kan alleen in bijzondere gevallen en na telefonisch overleg met  “Ruiterkolk Recreatie”. In dat geval wordt 75% van de huursom terugbetaald.

Aankomst- en vertrekdagen: De aankomst- en vertrekdagen liggen in principe op vrijdag en maandag. Huurder kan de woonberg betrekken vanaf 15.00 uur. Uiterlijke aankomsttijd 21.00 uur. Vertrek rond 10.00 uur. Sleutel inleveren is mogelijk vanaf 08.00 uur.

Eindschoonmaak: Huurder dient de woning “bezemschoon” op te leveren (dus geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen, koelkast leeg maken, etc.). Tijdens het schoonmaken wordt de woning gecontroleerd, dus niet meteen bij vertrek.

Bewoning: Het is niet toegestaan meer personen in de woning te laten overnachten dan waarvoor deze is bedoeld, tenzij besproken tijdens reservering. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal ook als 1 persoon.

Huisdieren: Het meebrengen van huisdieren is toegestaan, mits bij reservering aangevraagd. • Op het terrein dienen huisdieren aan de lijn gehouden te worden.

• Pitbullachtige honden worden niet toegelaten.

• Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd.

• De huisdieren mogen geen overlast bezorgen.

Aansprakelijkheid

• “Ruiterkolk Recreatie” is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op haar terrein of door het gebruik van de op haar terrein aanwezige faciliteiten.

• Schade aangericht aan bezittingen anders dan van de huurder zelf, veroorzaakt door huurder, medebewoners en/of bezoekers zijn voor rekening van de huurder.

• De huurder c.q. de hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf en alle medebewoners, als van eventuele bezoekers.