Rond het jaar 2001 kwamen door uitbreiding van een bestaande schuur en de M.K.Z. twee oude schuren leeg te staan.
Omdat ze op een uniek plekje staan kwamen we op het idee er vakantiewoningen van te maken.
Na een tijd van plannen maken samen met de gemeente en zoeken naar originele schetsen van deze schuurbergen, werd er in 2006 begonnen met het herstellen en renoveren van de steltenbergen. De oude constructies van beide woningen zijn origineel gebleven. En na onderzoek bij de gemeente bleek de stenen steltenberg één van de eerste steltenbergen die door middel van kalkzandsteen opgemetseld is. Gelukkig was dit nog in redelijke staat en kon het met wat herstelwerkzaamheden bewaard blijven. Dit maakt het nog extra sfeervol. Na de oplevering in 2007 hebben beide woningen van de gemeente de monumentale status gekregen.

Deze potloodtekening, gemaakt door F. Siero in de jaren 60 van de vorige eeuw, was de leidraad bij het restauratieproject.