Rond het jaar 2001 kwamen door uitbreiding van een bestaande schuur en de M.K.Z. twee oude schuren leeg te staan.
Omdat ze op een uniek plekje staan kwamen we op het idee er vakantiewoningen van te maken.
Na een tijd van plannen maken samen met de gemeente en zoeken naar originele schetsen van deze schuurbergen, werd er in 2006 begonnen met het herstellen en renoveren van de steltenbergen. De oude constructie van beide woning zijn origineel gebleven. En na onderzoek bij de gemeente bleek de sten steltenberg één van de eerste steltenberg welke door middel van kalkzandsteen opgemetseld was. Dit maakt het nog extra sfeervol. Gelukkig was dit nog in goede staat en kom met een beetje extra herstelwerkzaamheden ook bewaard blijven. Na de oplevering in 2007 zijn beide woningen door de gemeente als monumentale gebouwen benoemd.

Deze potloodtekening, gemaakt door F. Siero in de jaren 60 van de vorige eeuw, was de leidraad bij het restauratieproject.